Skrb za kmetijske površine in prostore

Kmetijske površine so pri rednem delu na kmetiji močno obremenjene. Ni nujno, da s tem mislimo le na površine, ki jih neposredno obdelujemo – pravzaprav pri delu še bolj obremenjujemo tiste površine, ki so stalno v uporabi, predvsem okoli kmetijskih poslopij in tudi v notranjosti objektov. Povsod moramo poskrbeti za kar najboljše razmere.

Ne gre nujno za same površine, temveč tudi za celotno okolje, v katerem delamo. Ravno zato je zelo pomembna oprema hlevski ventilator, ki ustvari odlične pogoje v hlevu. Pogosto ima hlev veliko kapaciteto, hkrati pa je tudi pogosto v uporabi. Predvsem pri večjem številu glav živine je treba zagotoviti zelo dobro zračenje, zato pride v poštev le dober hlevski ventilator. Na srečo lahko izbiramo med različnimi izvedbami, tako da bo gotovo možno izdelati zelo učinkovit sistem za uspešno prezračevanje hleva. S tem ustvarimo boljše pogoje za živino, pa tudi za delo. Hlevski ventilator neposredno vpliva na razmere v objektu, s tem pa lahko naredi delo bistveno bolj prijetno in uspešno.

Če se posvetimo neposredno površinam, ki so pogosto pod velikimi obremenitvami, pa gre izpostaviti predvsem travne rešetke, ki imajo zelo pomembno nalogo pri zaščiti zelenih površin. Takšne rešetke so sicer v splošni uporabi, poslužujejo se jih tudi tisti, ki bi radi na ta način zaščitili površine okoli svoje hiše. Na kmetiji pa pridejo lahko travne rešetke še bolj do izraza. Ponujajo namreč nekoliko boljšo odpornost na obremenitve, predvsem pa preprečijo dolgoročno degradacijo tal. Tako lahko ohranimo površino tudi pod stalnimi obremenitvami, recimo pri prehodu traktorjev in mehanizacije. Travne rešetke se v nekaterih primerih uporabljajo tudi tam, kjer delamo z živalmi, čeprav je treba za ta namen izbrati posebej prilagojeno rešitev, saj imamo opravka s posebnimi obremenitvami. V vsakem primeru pa lahko na ta način dosežemo dober učinek pri zaščiti obremenjenih površin.