Izobraževanje

Pisanje diplomske naloge

Za pisanje diplomske naloge imate dovolj časa, morate pa paziti na to, da jo začnete pisati pravočasno. V nadaljevanju si preberi nekaj nasvetov, kako napisati dobro diplomsko nalogo.

Najprej potrebujete temo, ki jo izberite v skladu z dosedanjim študijem. Poiščite mentorja, ki vam bo med pisanjem pomagal.

Naslednji korak je priprava dispozicije ki pa obsega naslov, predstavitev raziskave, namen dela in hipotezo, zakaj ste se za to tematiko odločili, metode dela, kakšne rezultate pričakujete, kazalo, seznam virov in literature. Navodila za pisanje pa se razlikujejo od fakultete do fakultete, zato se o tem pozanimajte.

Potem temo prijavite in počakate, da jo potrdi referat, tema pa je veljavna eno leto.

Potem pričnite s pisanjem. Najprej začnite pri glavnem delu, ostalo boste napisali kasneje. Običajno je diplomsko delo sestavljeno iz teoretičnega dela in raziskovalnega dela. V zaključku povzemite ugotovitve raziskave in predloge za prihodnost.

Skozi cel čas pisanja diplomske naloge sodelujte z mentorjem, saj se boste večkrat znašli na točki, ko ne boste vedeli kako naprej in mentorja imate zato, da vam pri tem pomaga.

Ko bo diplomska naloga dodelana in končana, potem vas bo mentor prijavil na zagovor.

Pisanje diplomske naloge

Predno gre diplomska naloga v tisk in vezavo je pomembno, da jo pošljete še lekorju, ki vam jo bo pregledal in popravil napake, potem pa jo je potrebno še lično izdelati in sicer se pozanimajte o smernicah oblikovanja za vašo fakulteto.

Diplomska naloga gre potem v tisk. Ko jo prejmete pa jo oddate v referat, kjer bodo preverili, če je diplomska naloga original.

Zadnji korak je še zagovor, ki ga študent opravi v roku enega meseca od kar je oddal diplomsko delo v pregled.