Hlevska in pašna oprema za govedo

Pri živinoreji imamo celo vrsto opravkov, pri katerih potrebujemo učinkovito in prilagojeno opremo. Seveda na kmetijah tudi sicer potrebujemo veliko opreme, od traktorjev in kmetijske mehanizacije do ročnih pripomočkov, oblačil in obutve. Živinoreja pa postavlja še nekatere specifične zahteve, ki jih moramo nasloviti z izbiro ustrezne opreme. V poštev pride predvsem raznovrstna pašna in hlevska oprema. Največ opcij imamo pri izbiri opreme za govedo, pa tudi za druge živali lahko najdemo prilagojene izdelke. V vsakem primeru pa lahko računamo na to, da bodo pri večjih trgovcih na voljo vsi potrebni pripomočki za enostavno in uspešno delo ter kar najboljše rezultate.

Najprej se moramo prepričati, da imamo na voljo vso potrebno hlevsko opremo. Najbolj relevantna je hlevska oprema za govedo, mora pa biti poslopje dobro opremljeno tudi z nekaterimi univerzalnimi kosi opreme. To so predvsem hlevski ventilatorji ter ustrezne rešitve za utrjevanje podlage. Hlevska oprema za govedo pa vključuje predvsem tiste kose, ki so namenjeni molži in drugim opravkom, ki jih imamo specifično s kravami. Na voljo so tudi nekatere prilagojene izvedbe drugih izdelkov, recimo rešetke za govedo, medtem ko hlevska oprema za govedo vključuje tudi nekaj manjših pripomočkov, ki jih uporabljamo pri vsakdanjih ali občasnih opravkih.

Prav tako pomembna je pašna oprema, ki jo uporabljamo na prostem. Ta nam pomaga pri nadzorovanju živine, pa tudi pri drugih opravkih, ki jih imamo pri paši goveda. Najprej pridejo na misel električni pastirji in druge rešitve za ograjevanje pašnih parcel, nato pa pomislimo tudi na utrjevanje in zaščito površin. Pašna oprema zajema kar nekaj manjših izdelkov, ki se izkažejo za zelo pomembne, medtem ko imamo včasih opravka z opravili, ki zahtevajo večjo opremo. Nekaj pripomočkov nam pomaga pri premikanju goveda med različnimi parcelami, nekateri pripomočki pa so zelo vsestranski in jih nasploh uporabljamo pri raznovrstnem delu s kravami.