Patentna prijava ne zahteva izdelanega prototipa

Patent predstavlja prav posebno pravico. To pristojni urad podeli prijavitelju, in sicer za izum z določenega tehničnega področja. Ta mora biti povsem nov v svetovnem merilu in tudi na dovolj visoki izumiteljski ravni. To v praksi pomeni, da ne izhaja iz stanja tehnike. Taki pravici lahko rečemo teritorialna, torej se podeli za posamezno državo, lahko tudi regijo, pri tem pa mora obstajati prav posebna meddržavna pogodba.

Pri tem je dobro vedeti, česa se ne more zaščititi na ta način, čeprav se nam morda na prvi pogled zdi povsem samoumevno. Ideje na primer ne moremo zaščititi , kajti zamisel je potrebno odraziti v vsaj enem izvedbenem primerku. Ta pa zahteva izumiteljsko delo.

Osrednjo vlogo pri patentu igra tudi patentna prijava. Večino ljudi zanima, ali se za vložitev patentne prijave zahteva tudi izdelan prototip. Tega zakonodaja ne določa. Kljub temu pa mora biti predmet izuma v prijavi razkrit do te mere, da ga strokovnjak po opisu lahko izvede. Patentna prijava zahteva tudi to, da se pred njenim postopkom izum nikakor ne sme razkriti javnosti.

Patentni zastopnik je zapisan v Register patentnih zastopnikov

Pri nas v Sloveniji in tudi drugod po svetu je veliko podjetij, ki se ukvarjajo tudi s patentiranji in z vsemi postopki, ki so pri tem potrebni. Lahko jim rečemo, da so patentni zastopnik. Zapisani so v poseben register, ki se imenuje Register patentnih zastopnikov. Vsak patentni zastopnik je v tem registru zapisan pod svojo posebno številko, na podlagi katere podjetje tudi najhitreje najdemo.

Patentni zastopnik ima prav posebno nalogo, da svoje stranke zastopa v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje, uveljavljanje in tudi druge zahteve, ki se nanašajo na pravice industrijske lastnine. Pri tem mislimo na patente, znamke, modele, geografske označbe ter podobno, in sicer na državni, evropski in mednarodni ravni.