Optimizacija poslovnih procesov pomeni nenehno prilagajanje rasti podjetja

Rast različnih gospodarskih združb poteka na dva načina, in sicer s pomočjo povečanega lastnega poslovanja, ali pa z združitvijo dveh ali več podjetij. V tem primeru pride do povečanja števila zaposlenih, strank, obsega poslovanja in števila nalog znotraj podjetja kar pomeni, da vsaka takšna rast podjetja zahteva njegovo prilagajanje, ki ga z drugimi besedami imenujemo tudi optimizacija poslovnih procesov. Osnovni cilj takšne optimizacije poslovnih procesov je ustvarjanje čim večji poslovnih izidov, ob čim nižjih stroških.

 

Optimizacija poslovnih procesov je dolgotrajen postopek, pri katerem se najprej popiše in analizira trenutne poslovne procese. Pri tem se določi tiste kazalnike, ki jih želimo izboljšati, in se določi tisto področje poslovanja, ki potrebuje največje spremembe. Temu primerno se izvedejo prilagoditve procesov, ki se jih sproti meri in ugotavlja njihove učinke. Dolgoročno gledano je optimizacija poslovnih procesov nujno potrebna za konkurenčnost podjetja, uspešnost poslovanja in njegov obstoj.

 

Analiza poslovanja podjetja je nujno potrebna za poslovni uspeh

 

Za vsako podjetje in njegov obstoj je glavni cilj ustvarjanje poslovnega uspeha, ki je odvisen od uspešnosti poslovanja podjetja. Pod pojmom poslovanje tako razumemo kakršnekoli poslovne procese, ki se odvijajo v podjetju na različnih področjih, kot so na primer finančno, pravno, kadrovsko, prodajno in še mnogo drugih. Neprestanemu spremljanju poslovanja pravimo tudi analiza poslovanja podjetja.

In čemu bi se podjetje sploh odločilo za analizo svojega lastnega poslovanja? Vsak uspešen podjetnik se zaveda dejstva, da je spanje na lovorikah lahko za marsikoga usodno, zato je potrebno na eni strani skrbno spremljati dogajanje na trgu, po drugi strani pa sproti spremljati poslovanje podjetja. Analiza poslovanja podjetja pripomore k temu, da se ugotavljajo morebitna odstopanja od začrtanih ciljev in še pravočasno iskanje napak v poslovanju. S tem se preprečijo tudi vzroki, ki bi pripeljali poslovanje v neuspešnost podjetja, še predno bi bilo to prepozno.