Inštrukcije strokovnih študijskih predmetov

Tudi na univerzitetni stopnji so inštrukcije dobrodošla rešitev za tiste, ki želijo svoje znanje izpiliti s pomočjo usposobljenih strokovnjakov zunaj zidov formalne izobraževalne ustanove. Tudi na tej stopnji se izkaže, da nekateri predmeti od študentov zahtevajo več, drugi manj. Zahtevnejši predmeti porajajo večje povpraševanje po inštrukcijah, posledično pa je tudi ponudba inštrukcij za te predmete večja. Kateri so najbolj iskani predmeti pri inštruktorjih za študente?

Inštrukcije poslovne matematike

Poslovna matematika je predmet, ki ga srečamo na različnih študijskih programih, torej se z njim srečajo tudi študentje, ki se morda niso želeli posvetiti takšnim vsebinam. Morda so se nekateri na te programe vpisali predvsem zato, ker so se želeli izogniti strokovnim predmetom naravoslovne smeri. Ker pa je poslovna matematika ena izmed obveznosti tudi na takšnih programih, je treba seveda zadostiti zahtevam profesorjev oziroma študijskega programa. Inštrukcije poslovne matematike so odlična pomoč v takšnem primeru. Prilagojene so tako za tiste, ki se spopadajo z napredno študijsko snovjo, kot za tiste, ki bi radi najprej obnovili srednješolsko znanje. Seveda pa mora inštrukcije poslovne matematike izvajati usposobljen strokovnjak.

Inštrukcije statistike

Med bolj iskanimi so tudi inštrukcije statistike, saj je tudi ta predmet prisoten na zelo raznolikih študijskih programih. Poleg tega je statistika zelo razgiban predmet, ki zahteva na eni strani veliko teoretičnega znanja, na drugi strani pa tudi poznavanje računalniških programov, pripravo poročil, modelov in podobno. Inštrukcije statistike pomagajo pri konkretnem študijskem delu, kar je kot nalašč za študente, ki se pri študiju soočajo z obveznostmi, kakršne so seminarske naloge.