Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočljivo za vsakega posameznika, vendar pa sklenitev le tega po zakonu ni obvezna. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vam omogoča enostavnejše življenje brez skrbi, saj vam ob primeru nesreče ali nezgode ni potrebno kriti zdravstvenih storitev iz svojega žepa in tako prihranite denar, ter se izognete visokim in nepredvidljivim stroškom.

Kdaj je potrebno oziroma priporočljivo skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Priporočljivo ga je skleniti, ko prenehate s študijem in nimate več pravice uveljavljati statusa študenta, ko ste se prvič in redno zaposlili ali pa ste dopolnili 26 leto starosti.

Zavarovalna pogodba, ki jo boste sklenili za dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo veljala v skladu z zakonom eno leto z tri mesečnim odpovednim rokom. V primeru strinjanja in ne prekinitve pogodbe se vam dopolnilno zdravstveno zavarovanje triglav avtomatično podaljša vsako leto.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete pri različnih zavarovalnicah, ki nudijo velik izbor zavarovalnih paketov in ugodnosti, ki jih bo lahko koristila tudi vaša celotna družina. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje je nujno za vsakega državljana Republike Slovenije in je to tudi po zakonu določeno. Obvezno zdravstveno zavarovanje je potrebno urediti takoj, ko vam preneha veljati status študenta, ste dopolnili 26 let  ali pa ste se prvič redno zaposlili.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vaši mladoletni družinski člani ali pa ostali člani družine se lahko zavarujejo po vas, ki ste nosilec zavarovanja, če seveda oni sami ne izpolnjujejo pogojev za samostojno zavarovanje. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite na vsaki izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob ureditvi oziroma sklenitvi je potrebno izpolniti obrazec M-1. Ob sklenitvi oziroma ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, boste na vaš naslov, seveda če je še nimate prejeli vašo osebno kartico zdravstvenega zavarovanja, katero boste uporabljali ko boste potrebovali zdravniške storitve.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev ,medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev.